Ne pare rău, dar nu se poate
să mergi mai departe

Conform termenilor și condițiilor noastre, nu ai dreptul să vizualizezi conținutul acestei pagini.

Am înțeles

Promisiunea noastră

Ca un producător responsabil trebuie să verificăm că ai vârsta minimă de 18 ani.

Te rugăm să completezi cu data nașterii

Pentru mai multe informații privind promovarea responsabilă a produselor noastre, te rugăm să dai clic pe link-ul Termeni de utilizare Mars.

REGULAMENTUL COMPLET AL LOTERIEI PUBLICITARE (CONCURSUL CONSUMATORULUI)

„Concurează pentru 500 RON în fiecare zi” în perioada 12 august 2019 - 28 septembrie 2019

Scopul acestui document este să furnizeze regulile clare și complete pentru concursul „Concurează pentru 500 RON în fiecare zi” în perioada 12 august 2019 - 28 septembrie 2019 (în continuare denumite:Regulile”) ale loteriei publicitare (concursul consumatorului) (în continuare denumit „Concursul”) care se desfășoară în România. Formularea prescurtată a Regulilor privind materialele promoționale destinate consumatorilor trebuie interpretată în conformitate cu acest document. Prezentul document poate fi modificat numai pentru motive întemeiate prevăzute prin acte adiționale scrise publicate pe site-ul web descris mai jos.

 

Beneficiarul Concursului este:

Mars Romania SRL

cu sediul principal în București, România, Calea Floreasca nr. 169A , Clădirea A, Etaj 2, Sector 1, Cod poștal 014459

CIF: RO5427470

(în continuare denumit „Beneficiar” sau „Beneficiarul Concursului”)

 

Organizatorul Concursului este:

PROMOANGEL s.r.o.

Sediul social: Praga 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, Cod poștal 140 00

Nr. de identificare al companiei: 29024463

Înregistrat la Registrul Comercial al Instanței Municipale din Praga, Secțiunea C, Înregistrare 160789

(în continuare denumit „Organizator” sau „Organizatorul Concursului”)

 

Administratorul tehnic al Concursului este:

2FRESH s.r.o.

Sediul social: Žižkov, Bořivojova 878/35, Praga 3, cod poștal: 130 00

Nr. de identificare al companiei: 27442195

Înregistrat la Registrul Comercial al Instanței Municipale din Praga, Secțiunea C, Înregistrare 113067

(în continuare denumit „Administrator tehnic” sau „Administratorul tehnic al Concursului”)

 

I.               Data și locația concursului

1.     Concursul va avea loc în perioada 12 august 2019, ora 12:00:00 - 28 septembrie 2019, ora 23:59:59 în România (în continuare denumite „Perioada Concursului” și „Locația Concursului”).

2.     În Perioada Concursului, în scopul evaluării câștigătorilor, Concursul va fi împărțit în zile de concurs evaluate separat. Ziua de concurs este fiecare zi din Perioada Concursului de la ora 00:00:00 până la ora 23:59:59, cu excepția primei zile de concurs care începe la ora 12:00:00 și se încheie la ora 23:59:59 (în continuare „Zi de concurs” sau împreună „Zile de concurs”).

II.              Participaii la Concurs

1.     Numai o persoană fizică cu capacitate juridică deplină și care este un consumator cu vârsta de minim 18 ani (în continuare denumită „Parte interesată”) poate participa la concursul ce face obiectul prezentelor Reguli. O persoană care îndeplinește condițiile stabilite în fraza anterioară (dacă nu este exclusă din concurs în baza paragrafului 2 de mai jos), care, în perioada concursului a realizat înregistrarea valabilă la concurs, aşa cum este prevăzut mai jos în prezentele reguli, va deveni un participant (în continuare denumit „Participant).

2.     Sunt excluse din concurs (i) toate persoanele care au un raport de muncă sau similar cu Organizatorul, Beneficiarul, Administratorul tehnic sau companiile care cooperează la organizarea Concursului sau (ii) antreprenorii (persoane fizice) care au legătură cu activitatea oricărei persoane de mai sus, precum și (iii) orice persoană apropiată de oricare din persoanele de mai sus (adică soți, rude apropiate, copii adoptați, copii vitregi, copii în plasament, părinți adoptivi, asistenți maternali și frați).

3.   Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de participare la concurs sau care acționează cu încălcarea Regulilor Concursului nu vor fi incluse în Concurs. În cazul în care se stabilește că o persoană care nu îndeplinește condițiile de participare la acest Concurs din orice motiv diferit de cele din fraza precedentă, această persoană va fi exclusă din acest Concurs fără despăgubire.

 

III.            Produsul Concursului

1.     Concursul implică produsele Snickers 50 g, Snickers 75 g, Twix 50 g, Twix 75 g, Bounty Milk 85 g, Bounty Milk 57 g, Mars 51 g, Mars 70 g vândute în momentul și la locul Concursului (în continuare denumite colectiv „Produsul Concursului”). Concursul nu include ambalaje multiple (de exemplu, ambalaje speciale de produse care, după ce sunt desfăcute, conţinun anumit număr de produse împachetate individual) ale produselor de Concurs menționate mai sus.

2.     Participanții și/sau consumatorii nu vor fi obligați să suporte nicio altă cheltuială directă sau indirectă, cu excepția costurilor de achiziție a produselor din concurs. Costul conexiunii la Internet este în sarcina consumatorului participant.

 

IV.           Mecanismul concursului

1.     Partea interesată va participa la Concurs astfel:

 

a.    pe Perioada Concursului vizitează site-ul web www.castigainfiecarezi.ro(în continuare „Site web”) unde va completa, în întregime și sincer, formularul de înregistrare din cererea de concurs cu datele specificate mai jos (în continuare denumit „Formular de concurs”):

-       nume și prenume,

-       adresa de corespondență completă

-       o adresă de e-mail validă

-       o parolă pentru accesul la profilul său personal (vezi mai jos)

 

Partea interesată va confirma (bifând căsuța corespunzătoare) că a luat la cunostinta regulile prezentului Concurs, că are peste 18 ani și că este informat(ă) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu Articolul VII din prezentele Reguli ale Concursului, că a consimțit să participe la Concurs și, își acordă consimțământul prin bifarea căsuței corespunzătoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, așa cum este prevăzut în Articolul VII din prezentele Reguli ale concursului. Subsecvent,el/ea va transmite Formularul de Concurs Administratorului tehnic al Concursului (folosind butonul „trimite”).

 

 

La trimiterea Formularului de Concurs completat, în întregime și sincer, către administratorul tehnic al Concursului, pentru Partea interesată va fi creat așa-numitul profil personal (denumit în continuare și mai sus „Profil personal”), prin care Partea interesată va trimite în Concurs înscrierile sale la concurs (vezi mai jos). În legătură cu stabilirea unui Profil personal, Părții interesate i se va transmite un e-mail la adresa de e-mail menționată în Formularul de concurs cu un link pentru confirmarea înregistrării în Concurs. Imediat ce Partea interesată face clic pe link, ea va fi înregistrată în Concurs și va deveni un Participant (în continuare denumită „Înregistrare în concurs”).

 

Pe Perioada concursului, Participantul nu are dreptul să creeze și să utilizeze mai mult de un Profil personal (creat la o înregistrare specifică în Concurs, așa cum este descris mai sus). Astfel, fiecare Participant va avea dreptul să se înregistreze în Concurs doar o singură dată. Înregistrarea repetată a aceluiași Participant (furnizând aceleași date) nu va fi posibilă, întrucât orice încercare posibilă de înregistrare repetată poate fi considerată de Beneficiar și de Organizator ca fiind un comportament care încalcă Regulile Concursului, iar aceștia vor avea dreptul să-l excludă pe Participantul respectiv din Concurs fără despăgubire.

 

După Înregistrarea cu succes în Concurs, prin intermediul adresei de e-mail și a parolei sale, Participantul se poate conecta la Profilul său personal, unde, prin funcționalitatea acestui Profil personal (în special printr-un formular specific), Participantul poate trimite în Concurs înscrierile sale pe Perioada Concursului (vezi litera c. de mai jos).

 

b.    Pe Perioada concursului și în Locația concursului, Participantul va cumpăra cel puțin 1 Produs de concurs (în continuare denumită „Achiziție de concurs”) și va păstra cu atenție un document de plată pentru Achiziția de concurs, inclusiv codul specific al chitanței (în continuare denumit „Codul chitanței”)– prezentarea acestuia este una din condițiile pentru înmânarea premiului în cadrul Concursului!

 

Pentru a elimina orice îndoieli, se stipulează că numai documentele de plată în original de la o casă de marcat electronică din care va rezulta fără echivoc faptul că a fost efectuată Achiziția adecvată pentru concurs (de exemplu, o listă și numărul de produse de Concurs achiziţionate, data și ora Achiziției de concurs și Codul specific al chitanței vor fi tipărite pe document (în continuare denumită „Chitanța de concurs”) se pot folosi pentru a dovedi Achiziția pentru concurs (dacă nu cumva este specificat altfel mai jos, în prezentele Reguli) îndeplinind condiția prezentelor Reguli.

 

Codul chitanței poate fi identificat, în general, ca o serie numerică de pe Chitanța pentru concurs, așa cum se vede în exemplele prezentate în Anexa nr. 1 a prezentelor Reguli.

 

c.     După logarea la profilul lor personal, Participanții vor trimite Administratorului tehnic al Concursului înscrierea lor în Concurs ce conține Codul unic al chitanței.

 

De exemplu, înscrierea în concurs însemnă Formularul de concurs transmis Administratorului tehnic în care va trebui să fie specificat Codul unic al chitanței (în continuare denumită și „Înscriere în concurs”).

 

Condiția pentru includerea în evaluarea parțială a concursului (vezi mai jos) este trimiterea cel puțin a unei Înscrieri valabile în concurs. Fiecare Cod de chitanță individual poate fi folosit o singură dată în Concurs (astfel, în cazul în care Chitanța de concurs dovedește achiziția mai multor Produse de concurs, este totuși o singură Achiziție de concurs), iar în ceea ce privește includerea în evaluarea concursului, numai prima transmitere a Codului chitanței (resp. Înscriere în Concurs) va fi luată în considerare. După trimitere, Codul chitanței specific va fi invalidat pentru participarea ulterioară la Concurs. Numărul de Înscrieri în concurs ale unui anumit Participant pe zi nu este (sub rezerva condițiilor menționate mai sus) limitat (cu toate acestea, o nouă Achiziție de concurs trebuie efectuată întotdeauna).

 

 

V.             Evaluarea Concursului

1.     Fiecare zi de concurs va avea un câștigător.

 

2.     știgătorul concursului pentru fiecare zi va fi stabilit prin tragere la sorți realizată de Administratorul tehnic al Concursului. Tragerea la sorți va fi efectuată întotdeauna în următoarea zi lucrătoare după ziua respectivă de Concurs. Toate înscrierile în Concurs valabile realizate în ziua de concurs evaluată vor fi incluse în tragerea la sorți. Un protocol scris, semnat de martori, va fi întocmit pentru fiecare tragere la sorți, iar tragerea la sorți va fi realizată în prezența și va fi certificată de un notar public. Prin urmare, maxim 1 Participant (cu excepția situației de la paragraful 3) care îndeplinește în întregime și corespunzător Regulile Concursului și care este tras la sorți în fiecare zi de concurs de Administratorul tehnic al Concursului va deveni câștigătorul zilei. Fiecare zi de concurs este evaluată independent, iar înscrierile la Concurs nu sunt transferate în niciun fel între zilele de Concurs individuale.

 

 

3.     În cazul în care în unele zile de Concurs nu vor fi făcute înscrieri valabile la Concurs (astfel nu va fi posibil să se acorde un premiu în Concurs pentru o zi), în următoarea zi de concurs vor fi trase la sorți două înscrieri la Concurs, una pentru ziua respectiva si una pentru ziua precedenta (dacă în mai multe zile consecutive de Concurs nu vor fi efectuate înscrieri valabile la Concurs, procedura va fi similară).

 

 

4.     Dacă sunt efectuate mai puţine înscrieri la Concurs într-o zi de Concurs (sau în întregul Concurs) decât numărul de premii care au intrat în ziua respectivă de Concurs (sau în întregul Concurs, în ciuda reglementării incluse în paragraful 3 de mai sus) sau dacă nu este posibilă acordarea premiilor din alte motive relevante (în conformitate cu aceste reguli), premiile care nu sunt acordate sunt reținute de Beneficiarul Concursului care va stabili utilizarea lor ulterioară.

 

VI.           Premiile din cadrul Concursului și transferul acestora         

1.     Premiul din cadrul Concursului este în valoare de 500 RON.

·         48 premii a 500 RON fiecare, inclusiv TVA sunt introduse în Concurs (câte unul pentru fiecare zi de Concurs), cu un total de 24.000 RON pentru toate premiile.

·         Numărul de premii pe care le poate ştiga un Participant individual nu este limitat

 

(În continuare denumit, de asemenea, „Premiu sau „Premii)

 

 

2.     Participanții trași la sorți vor fi informați că au câștigat la adresa de e-mail pe care au indicat-o la înregistrarea în Concurs în următoarea zi lucrătoare după evaluarea zilei respective de Concurs (în continuare denumită „Notificare de câștigare”). O parte a Notificării de câștigare va fi un link către formularul specific al site-ului web prin intermediul căruia Participantul tras la sorți este obligat să transmită un răspuns la Notificarea de ştigare în termen de 10 zile de la data la care aceasta a fost transmisă de Administratorul tehnic al Concursului. Răspunsul la Notificarea de câștigare trebuie să includă numele, prenumele, adresa poștală, adresa de e-mail (pentru verificarea datelor din formularul de concurs), codul numeric personal, numărul contului bancar, codul SWIFT și codul IBAN (pentru virarea Premiului) o fotografie/imagine scanată lizibilă a Chitanței de concurs care conține Codul chitanței ce a făcut parte din înscrierea la Concurs trasă la sorți (și care atestă Achiziția de concurs aferentă). În cazul în care există îndoieli cu privire la autenticitatea Chitanței de concurs, Beneficiarul (chiar prin intermediul Organizatorului sau Administratorului tehnic) va avea dreptul să solicite Participantului respectiv Chitanța de concurs în original, cu Codul chitanței, iar Participantul va fi obligat să o furnizeze Beneficiarului (sau Organizatorului sau Administratorului tehnic) la adresa menționată de aceștia și în termenul specificat de ei. Dacă Participantul nu transmite răspunsul la adresa de e-mail specificată, în termenul menționat mai sus sau fără o fotografie/imagine scanată a Chitanței de concurs cu un Cod lizibil al chitanței sau dacă datele specificate în aceasta nu sunt complete sau nu corespund cu datele indicate în Formularul de concurs (iar schimbarea nu este justificată în mod plauzibil) sau în înscrierea la concurs sau dacă Participantul nu furnizează originalul Chitanței respective de concurs în termenul solicitat, Participantul poate fi exclus din Concurs fără nicio pretenție la vreun Premiu. În cazul excluderii din Concurs a Participantului tras la sorți, Premiul va fi reținut de Beneficiarul Concursului, care va avea dreptul exclusiv de a stabili utilizarea ulterioară a acestuia (inclusiv atribuirea acestuia Participantului înlocuitor, ulterior tras la sorți).

 

 

3.     Premiile vor fi transmise câștigătorilor (în contul bancar menționat), dacă verificarea îndeplinirii condițiilor Concursului din paragraful anterior este pozitivă, în cel mult 30 de zile de la momentul furnizării datelor solicitate și a Chitanței de concurs. Dacă Beneficiarul Concursului (sau o entitate stabilită de această autoritate) solicită transmiterea Chitanței de concurs în original, perioada de distribuire a Premiilor (dacă apare dreptul la acestea) poate fi extinsă în mod rezonabil. Beneficiarul va face publice numele câștigătorilor, precum și premiile, în conformitate cu prevederile legale, cel târziu la 5 zile de la momentul acordării Premiului pe site-ul web. Prin acordul de participare la Concurs, Participantul este informat că numele, prenumele lui și localitatea sa vor fi publicate pe site-ul web, dacă acesta devine un câștigător, conform prevederilor legislației românești aplicabile în materie.

 

4.     Organizatorul, Administratorul tehnic și Beneficiarul exclud responsabilitatea lor pentru transmiterea Premiilor, despăgubirile pentru acestea, întârzierile sau pierderile în timpul transportului în măsura permisă de lege (de exemplu, dacă nu se datorează propriilor greșeli /cum ar fi adresa incorectă furnizată de participantul câștigător etc).

 

 

 

VII.          Prelucrarea datelor cu caracter personal și expresii de natură personală (notificare privind confidențialitatea)

1.      Datele cu caracter personal care aparțin Participanților vor fi prelucrate în scopul desfășurării Concursului, în conformitate cu prezentele Reguli, de exemplu, cu prelucrarea lor corespunzătoare de către Beneficiar (care este administratorul datelor cu caracter personal). Datele cu caracter personal necesare pentru participarea la Concurs și care vor fi astfel colectate și prelucrate de Organizator, în calitate de Persoană împuternicită de operatorul Beneficiar sunt următoarele: nume, prenume, adresa de corespondență, adresa de e-mail, informații despre înscrierea la Concurs, data și ora Înregistrării în Concurs, data și ora Înscrierilor la concurs, Codul chitanței, adresa IP a dispozitivului de pe care a fost făcută Înregistrarea în concurs, adresa IP a dispozitivului de pe care au fost făcute Înscrierile la concurs, o precizare a vârstei peste 18 ani, iar în cazul câștigării, codul numeric personal și numarul contului bancar, codul SWIFT, codul IBAN, datele din Chitanța de concurs, informații privind primirea formularului web (răspuns la Notificarea de câștigare), date privind virarea Premiului și comunicarea conectată vor fi prelucrate.

2.      Datele cu caracter personal vor fi folosite în scopul desfășurării Concursului, inclusiv organizarea și evaluarea Concursului, și îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de această reglementare, inclusiv organizarea și evaluarea Concursului, identificarea concurenților, validarea concursului și a premiilor, acordarea premiilor, publicarea premiilor pe site-ul concursului, păstrarea unor probe aferente activităților realizate, pentru a proteja drepturile la justiție și la exercitarea altor drepturi în baza legii, îndeplinirea obligațiilor fiscale care decurg din acordare de premii în cadrul Companiei.

3.      Baza legală: Datele cu caracter personal care aparțin participanţilor sunt prelucrate cât este necesar pentru aplicarea Regulilor concursului, pentru desfășurarea Concursului, astfel că baza legală a prelucrării este consimțământul persoanei vizate în conformitate cu Art. 6 alin. 1 lit. b din Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal („GDPR”), precum și prevederile Art. 6.1. lit. c) privind îndeplinirea obligației legale și 6.1. lit. f) al GDPR privind interesul legitim. Astfel, în cazul în care consimțământul este revocat, datele cu caracter personal vor fi prelucrate pentru o perioadă limitată de timp de trei ani, calculată de la data finalizării acordării premiilor, în scopul protejării drepturilor Beneficiarului (datorită unor verificări posibile efectuate de o autoritate de supraveghere, apărare împotriva reclamațiilor, recuperarea creanțelor) și mai mult numai pentru câștigători, dacă acest lucru este impus de o reglementare legală specială (de exemplu, legislația financiară) (cum ar fi prevederile legale privind contabilitatea financiară, care impun un termen de depozitare de 10 (zece) ani de la sfârșitul exercițiului financiar în timpul căruia a avut loc plata impozitului pe premii. Prin revocarea consimțământului, participarea la Concurs se încheie.

4.      Durata de prelucrare în scopul desfășurării Concursului este perioada de timp de la momentul Înregistrării în concurs până la 3 ani de la acordarea Premiilor.

5.      Metoda de prelucrare este electronică, manuală și parțial automată.

6.      Datele cu caracter personal ale participanților vor fi prelucrate de Beneficiar în calitate de Operator, de Organizator în calitate de Persoană împuternicită de operator și de Administratorul tehnic în calitate de Persoană împuternicită de operator. De asemenea, datele furnizate de Participanți vor fi prelucrate în aceleași scopuri menționate mai sus de furnizorii de servicii IT și consilieri contabili, fiscali și juridici. În cazul în care Participantul devine un câștigător al Concursului, datele cu caracter personal prelucrate vor fi extinse în scopul identificării câștigătorului și transmiterii premiului, transmise către tNd'c Advertising SRL, Str. Maxim Gorki 20 A, Sector 1, București, România, Cod fiscal: 11131583, Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/10043/1998, EUID: ROONRC.J40/10043/199 șiS.C. Touch Communications SRL, entitate supusă legislației române, cu sediul în București, Str. Soldat Buciumat Gheorghe nr. 27, București, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/6196/2015, cu cod de înregistrare fiscală RO34551632, Cod poștal 014385. Datele cu caracter personal nu vor mai fi transferate în afara Uniunii Europene.

7.      Participanții sunt informați prin acest document că prelucrarea datelor este voluntară, că prelucrarea datelor este transparentă și că au următoarele drepturi în temeiul reglementărilor legale aferente.

·       Dreptul de acces: participanții au dreptul de a obține din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal care îi privesc și, în caz afirmativ, acces la datele cu caracter personal și la alte informații, cum ar fi scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale, acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, drepturile dvs. și alte informații, conform prevederilor care definesc dreptul de acces.

·       Dreptul la rectificare: participanții au dreptul la rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal, dacă acestea sunt inexacte sau incomplete.

·       Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): Participanții au dreptul de a li se șterge datele cu caracter personal în anumite circumstanțe, cum ar fi: datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost prelucrate, participantul își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare, participanții se opun prelucrării, datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal etc. Acest drept nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare sau pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau din motive de interes public în domeniul sănătății publice sau în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

·       Dreptul la restricționarea prelucrării: participanții au dreptul de a restricționa prelucrarea dacă: ei contestă exactitatea datelor cu caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor sau prelucrarea este ilegală, iar participanții se opun ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor sau nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar se solicită de către participanți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau participanții și-au exercitat dreptul de a se opune prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra celor ale dvs.

·       Dreptul la portabilitatea datelor: participanții au dreptul de a primi datele cu caracter personal care îi privesc și pe care ni le-au furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și au dreptul de a transmite aceste date altui operator, dacă prelucrarea se bazează pe consimțământ în baza unui contract și este realizat prin mijloace automate.

·       Dreptul la opoziție: participanții au dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor lor cu caracter personal, pe care le-au făcut publice sau dacă este necesară constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, inclusiv creării de profilului folosind aceste prevederi. Nu mai prelucrăm datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrăm că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, participanții au dreptul de a se opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri. De asemenea, participanții pot să își exercite dreptul de a se opune prin mijloace automate care utilizează specificații tehnice.

·       Procesul decizional individul automat, inclusiv crearea de profiluri: participanții au dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau care îi afectează în mod similar într-o măsură semnificativă (de exemplu, este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizată șiun operator de date, are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate etc.)

·       Dreptul de retragere a consimțământului: Atunci când prelucrare datelor cu caracter personal are la bază consimțământul lor, participanții au dreptul de retragere a consimțământului în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării care a avut la bază consimțământul înainte de retragere.

·       Dreptul de a înainta plângere către o autoritate de supraveghere: participanții au dreptul de a înainta o plângere către National Data Protection Authority (în română - Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)), https://www.dataprotection.ro/, cu biroul la București, Sector 1, 28-30 Blv. Gen. Gh. Magheru, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

·       Dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Participanții își pot exercita aceste drepturi în orice moment prin trimiterea unei adrese scrise la sediul social al Beneficiarului situat în România, Calea Floreasca nr. 169A , Clădirea A, Etaj 2, Sector 1, București, Cod poștal 014459 sau pe e-mail la privacy@effem.com.

 

VIII.         Dispoziții finale

1.     Nu este posibilă schimbarea Premiilor în Premii materiale.

2.     În măsura permisă de lege, Organizatorul, Administratorul tehnic sau Beneficiarul nu vor fi responsabili pentru orice daune și/sau vătămări generate de participarea la Concurs sau Premiile din concurs sau în legătură cu acesta. știgătorul nu va avea dreptul să solicite Organizatorului sau Beneficiarului Concursului niciun alt beneficiu suplimentar peste sau sub nivelul Premiilor furnizate.

 

3.     În măsura permisă de lege, Organizatorul, Administratorul tehnic sau Beneficiarul Concursului nu vor fi responsabili de problemele tehnice apărute în timpul transferului de date prin mijloace electronice.

4.     Prin acordarea consimțământului solicitat, fiecare Parte interesată este de acord cu Regulile concursului și se angajează să respecte necondiționat aceste Reguli.

5.     De asemenea, Beneficiarul va avea dreptul de a schimba Concursul, de a anunța sau modifica regulile acestuia din cauza unor cauze externe întemeiate, neprevăzute. Aceste modificări trebuie să fie făcute în scris, într-o formă notarială prin intermediul unor acte adiționale publicate pe site-ul www.castigainfiecarezi.ro. Participanții care au fost deja înregistrați la Concurs vor primi informații prin e-mail cu privire la eventualele modificări.

6.     Participanții pot înainta plângeri privind Concursul pe e-mail la adresa contact@ro.mars.com sau prin poștă la adresa poștală indicată în preambul, în termen de 10 zile lucrătoare de la evenimentul respectiv care a declanșat plângerea.Beneficiarul (sau persoana desemnată de acesta) își rezervă dreptul de a decide cu valabilitate finală cu privire la toate problemele și aspectele legate de acest Concurs. Numai Beneficiarul (sau persoana desemnată de acesta) vor avea dreptul de a decide cu valabilitate finală cu privire la Participanții la Concurs și, astfel,cu privire la Premiile concursului.

 

7.     În cazul în care există îndoieli cu privire la îndeplinirea termenilor și condițiilor concursului, sarcina cererii și sarcina probei revine Participantului.

 

8.     Un Participant va fi exclus în cazul în care Beneficiarul, Administratorul tehnic sau Organizatorul constată sau au o suspiciune justificată că un act fraudulos, nedrept sau de alt fel, contrar bunelor moravuri, a fost comis de oricare dintre Participanți sau de o altă persoană care l-a ajutat pe Participantul respectiv să obțină Premiul.

 

9.     În cazul unui conflict între Regulile Concursului sau părți ale acestora specificate în materialele promoționale sau alte materiale destinate consumatorilor, se vor aplica textul Regulilor complete ale Concursului, formularea și Regulile Concursului. Formularea prescurtată a Regulilor specificate în materialele promoționale destinate consumatorilor trebuie interpretată în conformitate cu Regulile complete ale Concursului.

 

10.  Regulile complete ale Concursului vor fi publicate și pot fi accesate în mod gratuit de către orice solicitant, pe durata perioadei concursului și, după aceea,până la livrarea tuturor Premiilor pe site-ul web (www.castigainfiecarezi.ro).

11.  Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania promotionala va fi mediatizata in scopul aducerii sale la cunostinta publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ succint. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine nu vor fi interpretate prin ele insele, ci numai in context si impreuna cu prevederile prezentului Regulament. În acest context, prevederile Regulamentului vor prevala, incluzând, fără limitare la prevederile referitoare la specificațiile produselor eligibile pentru participarea la Campanie.

 

În București la data de 11.9.2019

Mars Romania SRL.


 

 

Anexa nr. 1

attach001 attach002 attach003

REGULAMENTUL COMPLET AL LOTERIEI PUBLICITARE (CONCURSUL CONSUMATORULUI) - PDF