Ne pare rău, dar nu se poate
să mergi mai departe

Conform termenilor și condițiilor noastre, nu ai dreptul să vizualizezi conținutul acestei pagini.

Am înțeles

Promisiunea noastră

Ca un producător responsabil trebuie să verificăm că ai vârsta minimă de 18 ani.

Te rugăm să completezi cu data nașterii

Pentru mai multe informații privind promovarea responsabilă a produselor noastre, te rugăm să dai clic pe link-ul Termeni de utilizare Mars.

REGULI COMPLETE ALE CONCURSULUI PENTRU CONSUMATORI

”Intră în concurs pentru 300 de EURO pe zi”

Scopul acestui document este acela de a completa și a clarifica modificările regulamentului concursului pentru consumatori ”Intră în concurs pentru 300 de EURO în fiecare zi” (numit în continuare ”concursul”) organizat în România. Formularea prescurtată a regulilor pe materialele promoționale destinate consumatorilor trebuie să fie interpretată în conformitate cu acest document. Documentul poate fi modificat doar sub forma unor acte adiționale scrise publicate pe site-ul web al concursului.

Organizatorul concursului este:

PROMOANGEL s.r.o.

Sediul social: Praga 4 - Nusle, Bělehradská 237/11, Cod poștal 140 00

Număr de identificare al companiei: 29024463

Înregistrată la Registrul Comerțului al Tribunalului Municipal din Praga, Secțiunea C, Număr 160789

(denumită în continuare “organizator” sau “organizatorul concursului”)

Beneficiarul competiției este: 

Mars România SRL

cu sediul: în Calea Floreasca, 169A, Corp A, Etaj 2, Sector 1, 014459 București, România

CF.: RO5427470

(în continuare numai “beneficiar” sau “beneficiarul competiției “)

Administratorul tehnic al concursului este:

2FRESH s.r.o.

Sediul social: Žižkov, Bořivojova 878/35, Praga 3, cod poștal: 130 00

Nr. TVA: 27442195

Înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul din Praga, Secția C, înregistrarea 113067

(denumită în continuare “administratorul tehnic” sau “administratorul tehnic al Concursului”)

 1. Data și locul concursului
 1. Concursul va avea loc de la 10 septembrie 2018, 00:00:00, până la 31 Decembrie 2018 23:59:59 (inclusiv) în România (denumită în continuare “durata concursului” și “locul concursului”).
 2. La momentul organizării concursului, în scopul evaluării câștigătorilor, concursul va fi împărțit în zile de concurs individual evaluate. Ziua de concurs este în fiecare zi pe durata concursului de la 00:00:00 la 23:59:59, cu excepția zilelor de 3 și 4 Decembrie (numită în continuare “ziua concursului” sau comun “zilele concursului”). În decursul a celor două zile specificate anterior nu este posibilă înregistrarea (nici pentru câștigarea premiului principal, nici pentru câștigarea premiilor secundare) și, de asemenea, nu vor fi extrași câștigători.
 1.  Participanții la concurs
 1. Un participant la concurs poate fi o persoană fizică având capacitate legală deplină, un consumator cu vârsta de 18 ani cu domiciliul stabil și adresă de livrare în România (numit în continuare “partea interesată”). Un participant la concurs va avea calitatea de persoană care îndeplinește condițiile stabilite în propoziția precedentă (și nu va fi exclus din concurs în conformitate cu paragraful 2 de mai jos), care, la data și locul concursului, este validat în concurs, conform celor stabilite în continuare în acest regulament (numit în continuare “participant”).
 2. Din concurs sunt excluse toate persoanele care sunt angajate sau care au o relație asemănătoare cu organizatorul, beneficiarul, administratorul tehnic, companiile colaboratoare sau antreprenorii, ca și orice persoană apropiată acestora.
 3.    Persoanele care nu îndeplinesc condițiile de participare în concurs sau care încalcă regulile concursului nu vor fi incluse în concurs. În cazul în care se determină că o persoană nu îndeplinește condițiile de participare în acest concurs indiferent de motiv, persoana respectivă va fi exclusă din acest concurs fără compensații.

 1. Produsul de concurs
 1. Concursul implică toate batoanele mărcilor: Snickers 50g, Twix 50g, Bounty 57g, Snickers 75g, Twix 75g, Mars 51g și Mars 70g, vândute la data și locul concursului în ambalajul de concurs (numit în continuare în mod colectiv “produsul de concurs”). Concursul nu include packete multiple ale produselor enumerate mai sus şi nici Bounty Trio.
 2. Ambalajul pentru concurs al fiecărui produs de concurs conține 1 cod de concurs plasat pe interiorul ambalajului (numit în continuare “cod de concurs”). Pachetul de concurs este marcat prin aplicarea de comunicări promoţionale uşor de identificat.

 1. Mecanismul concursului
 1. Partea interesată va participa la concurs după cum urmează:

 1. la data și locul concursului, partea interesată va achiziționa cel puțin 1 produs de concurs (numit în continuare “achiziție pentru concurs”). Partea interesată va fi obligată să păstreze toate ambalajele de la produsele de concurs având coduri unice de concurs - trimiterea acestora este una din condițiile pentru stabilirea și dovada pentru solicitarea unuia dintre premiile din concurs.

 1. Ulterior, din nou pe durata concursului, accesează website-ul concursului la: www.300europezi.ro (numit în continuare “website-ului concursului”), unde, în aplicația de concurs, vor introduce în formularul de înregistrare în mod corect și onest toate datele specificate mai jos (numit în continuare “formularul de concurs”):
 • nume și prenume,
 • orașul de reședință
 • o adresă validă de email
 • un număr de telefon valid
 • o parolă de acces la profilul personal (vezi mai jos),

Partea interesată va confirma că el sau ea a fost familiarizat cu regulile acestui concurs, că el sau ea are vârsta mai mare de 18 ani, că el sau ea își dau consimțământul pentru procesarea datelor personale conform Articolului VII al acestui regulament și că el sau ea vor trimite formularul de concurs către administratorul tehnic al concursului folosind funcționalitatea acestui concurs.

 1. După trimiterea formularului de concurs completat în mod complet și onest către administratorul tehnic al concursului, pentru partea interesată va fi creat un așa-numit profil personal  (numit în continuare și mai sus “profilul personal”), prin care partea interesată va înregistra intrările în concurs (vezi mai jos). În legătură cu stabilirea unui profil personal, părții interesate i se va trimite un mail la adresa de mail specificată în formular cu un link pentru confirmarea înregistrării în concurs. Imediat ce partea interesată dă clic pe link, partea interesantă va fi înregistrată în concurs și va deveni participant (numit în continuare “înregistrare în concurs”).

Pe durata perioadei de concurs, fiecare participant va avea dreptul la doar o singură înregistrare în concurs. Înregistrarea repetată a aceluiași participant (cu furnizarea acelorași date) nu va fi posibilă, întrucât orice încercare/încercări repetate de înregistrare poate fi evaluată de către beneficiar și de organizator ca încălcare a regulilor concursului și aceștia vor avea dreptul de a exclude formularul de concurs relevant fără compensații, de ex. pe durata perioadei de concurs, fiecare participant individual poate avea (și utiliza) doar un profil de concurs.

După înregistrarea cu succes în concurs, prin intermediul adresei de mail și parolei, participantul se poate loga la profilul său personal, unde, prin intermediul funcționalității profilului personal, participantul poate introduce în concurs codurile pe durata perioadei de concurs. În scopul acestui contract, un cod introdus în concurs se referă la un formular trimis administratorului tehnic în care se va menționa codul unic de concurs (numit în continuare și “codul de concurs”).

După logarea la profilul personal, participanții pot trimite către administratorul tehnic al concursului codul unic de concurs. Fiecare cod de concurs individual poate fi folosit doar o dată în concurs și, pentru a fi inclus în evaluarea concursului, doar prima trimitere a codului de concurs va fi luată în considerare. După trimitere, codul unic de concurs va fi invalidat (pentru participarea ulterioară în concurs). Numărul de înscrieri pe zi la concurs ale unui anumit participant nu este limitat (sub condiţia îndeplinirii cerinţelor de mai sus).

 1. Evaluarea concursului
 1. Fiecare zi de concurs va avea un singur câștigător.

 1. Câștigătorii din ziua de concurs vor fi determinați prin extrageri efectuate de administratorul tehnic al concursului, întotdeauna în ziua următoare zilei de concurs respective. Toate codurile valide pentru concurs introduse în timpul  zilei de concurs evaluate vor fi incluse în extragere. Un protocol scris semnat de către doi martori va fi realizat pentru fiecare extragere. Deci, maxim 1 participant care a îndeplinit corespunzător regulile de concurs și care este extras în fiecare zi de concurs de către administratorul tehnic al concursului va deveni câștigător. Fiecare zi de concurs este evaluată independent și codurile de concurs nu vor fi sub nici o formă transferate între runde individuale de concurs.

 1. Dacă sunt efectuate mai puține înregistrări în concurs într-o zi de concurs (sau pe durata întregului concurs) decât numărul de premii din ziua respectivă de concurs (sau pe durata întregului concurs) sau dacă nu este posibilă acordarea de premii din motive relevante (în conformitate cu acest regulament), premiile neacordate sunt reținute de beneficiar care va determina modul de utilizare a acestora.  

 1. Premiile din concurs și transferul acestora        
 1. Premiul din concurs are valoarea de 300 de euro
 • 111 premii sunt introduse în concurs (unul în fiecare zi de concurs)
 • Fiecare participant individual poate câștiga maximum un premiu pe durata întregului concurs  

(numit în continuare “premiul ” sau “premiile””)

 1. Participantul extras va fi informat în ceea ce privește premiul la adresa de mail menționată la înregistrarea în concurs într-o perioadă de 1 zi de la evaluarea relevantă a concursului (numită notificare de câștig”). Participantul va fi obligat să răspundă la această notificare de câștig în 10 zile lucrătoare de la data trimiterii de către administratorul tehnic al concursului. Răspunsul la mesajul de câștig trebuie să includă numele, prenumele și adresa (pentru verificarea datelor din formularul de înregistrare) și numărul de cont bancar, codul SWIFT și IBAN (pentru trimiterea premiului), o fotografie sau scanare a ambalajului produsului de concurs conținând codul de concurs lizibil care a fost introdus de participant, pe baza căruia participantul a fost ales. În caz de suspiciuni cu privire la ambalajul produsului de concurs, beneficiarul (chiar și prin intermediul organizatorului sau administratorului tehnic) vor avea dreptul să solicite din partea participantului în cauză ambalajul original de concurs având codul unic de concurs, iar participantul va fi obligat să trimită ambalajul către beneficiar (sau organizator sau administrator tehnic) la adresa desemnată și în termenul specificat de aceștia. Dacă participantul nu trimite răspunsul la adresa de mail specificată în termenul mai sus specificat sau fără o fotografie/ scanare a ambalajului produsului de concurs având codul de concurs lizibil sau cu datele necesare, sau dacă datele specificate în acesta nu sunt complete sau nu corespund datelor specificate în formularul de înregistrare (și schimbarea nu este justificată în mod plauzibil) sau intrarea în concurs, sau dacă participantul nu trimite ambalajul în original al concursului de produs în termenul stabilit, participantul va fi exclus din concurs, nu va deveni câștigător al concursului (nu va avea nici un premiu de revendicat), iar premiul va fi reținut de beneficiarul concursului care va avea dreptul să decidă modul de utilizare a premiului (totuși, în cazul unei încălcări de intensitate joasă și a unor măsuri de corectare rapide) beneficiarul va avea dreptul să nu excludă participantul din concurs).

 1. Premiile vor fi trimise câștigătorilor (în contul bancar declarat), dacă verificarea îndeplinirii condițiilor de concurs în conformitate cu paragraful anterior este pozitivă, cel târziu în 30 de zile de la momentul trimiterii datelor și ambalajului solicitat. Dacă beneficiarul concursului (sau o entitate determinată de această autoritate) solicită trimiterea ambalajului original de concurs, perioada de timp pentru distribuirea premiilor (dacă apar aspecte privind dreptul asupra acestora) poate fi extins în mod rezonabil. Prin participarea în concurs, partea interesată este de acord în mod expres cu faptul că numele lui sau ei va fi publicat pe website-ul concursului dacă el sau ea devine câștigător.  
 2. Premiile de 300 de euro vor fi transferate din contul de euro în RON la cursul de schimb din ziua relevantă al băncii Fio Banka, a.s., cu sediul în Praga, V Celnici 1028/10, Cod postal 11721, Cehia şi având cod de identificare 61858374.

 1. Organizatorul, administratorul tehnic și beneficiarul nu își asuma responsabilitatea pentru trimiterea premiilor, deteriorare a acestora, întârzieri sau pierdere în timpul transportului.

 1. Beneficiarul va face publice numele câștigătorilor și premiile.

 1. Prelucrarea datelor cu caracter personal și exprimări de natură personală
 1. Prin participarea în acest concurs, participantul își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în scopul implementării concursului în conformitate cu acest regulament, de ex. cu prelucrarea de către  beneficiar, care este un administrator, a numelui și prenumelui, email, cod de concurs, data și ziua înregistrării în concurs, data și ora introducerii codurilor de concurs, aspecte ce indică vârsta mai mare de 18 ani. Ulterior, în cazul datelor pentru câștig privind numărul de cont bancar, IBAN, Swift, care indică premiul și livrarea acestuia.
 2. Datele personale vor fi folosite în scopul desfăşurării concursului, inclusiv organizarea și evaluarea concursului, verificarea concursului și acordarea premiilor.
 3. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru desfășurarea concursului și acordarea premiilor, baza legală este repreentată de consimţământul persoanei vizate.

 Dacă consimțământul este retras numele, prenumele, consimțământul datelor personale și retragerea acestuia vor fi prelucrate pentru o perioadă limitată de trei ani în scopul protejării drepturilor administratorului (din cauza posibilelor verificări efectuate de o autoritate de supraveghere, apărării împotriva unor pretenții, recuperări de bunuri) pe baza interesului legitim al autorității contractante și mai mult pentru câștigători dacă această perioadă este impusă de o prevedere legală.

 1. Durata de prelucrare în scopul realizării concursului este perioada cuprinsă din momentul înregistrării în concurs  până la stabilirea premiilor, sau până la revocarea consimțământului. Revocarea consimțământului presupune finalul participării în concurs.
 2. Metoda de prelucrare este electronică, manuală sau parțial automată.
 3. În plus față de organizator și administratorul tehnic, datele furnizate de către participanți vor fi de asemenea prelucrate în scopul livrării premiilor de către BARACUDA BS spol. s r.o., cu sediul în Praga, Na Jezerce 1199/7, Nusle, 140 00, societate înregistrată la Registrul Comerţului din Praga secţiunea C, nr. 22873, având număr de înregistrare 497 07 418.  Datele personale nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.
 4. Participanții (sau concurenții) pot revoca în orice timp consimțământul la adresa beneficiarului sau prin email: privacy@effem.com Participanții (sau concurenții) își pot de asemenea exercita alte drepturi ale participanților, iar în cazul unor suspiciuni în ceea ce privește drepturile, aceștia pot contacta beneficiarul la adresa sa sau la email:  contact@ro.mars.com. La această adresă de email, participanții pot trimite beneficiarului obiecțiile, solicitările, reclamațiile sau alte întrebări. Autoritatea de supraveghere este Autoritatea Națională de Supraveghere pentru Prelucrarea Datelor Personale (”ANSPDCP”), prin care un participant poate depune o reclamație.
 5. Prin participarea lor, participanții sunt de acord în mod expres cu faptul că beneficiarul concursului are dreptul să folosească gratuit numele, litera inițială a prenumelui în media (inclusiv pe Internet) pentru a anunța câștigătorii premiilor.
 6. Participanții (sau concurenții) recunosc că au drepturi în conformitate cu reglementările legale relevante, de ex., în special, aceștia recunosc că furnizarea de date este voluntară, că prelucrarea este transparentă, că au dreptul la informare și la accesul la datele cu caracter personal și dreptul de rectifica datele cu caracter personal, de a restricționa prelucrarea datelor cu caracterpersonal și de a șterge datele cu caracter personal. De asemenea, participanții (sau concurenții) au dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a fi uitați. Participanții (sau concurenții) au, de asemenea, dreptul de avea obiecții față de prelucrarea în scopul marketingului direct, inclusiv identificarea unui profil. Participanții (sau concurenții) au dreptul de a avea obiecții la prelucrare pe baza unui interes legitim. Participanții (sau concurenții) nu vor face subiectul unei decizii bazată pe prelucrare automată care are efecte legale pentru ei sau care îi afectează în mod semnificativ.Participanții au de asemenea dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP cu privire la prelucrările care consideră că le încalcă drepturile.

 1. Prevederi finale
 1. Schimbul de premii cu premii materiale, ca și constrângerea participării la concurs sau în ceea ce privește premiile prin mijloace legale nu este posibilă.
 2. Organizatorul, administratorul tehnic sau beneficiarul  nu vor fi responsabili de pagube și/sau deteriorări ce reies din participarea la concurs sau  premiile din concurs, sau în relație cu acestea. Câștigătorul nu va avea dreptul să solicite organizatorului sau beneficiarului concursului nici o pretenție suplimentară față de premiile oferite.

 1. Organizatorul, administratorul tehnic sau beneficiarul concursului nu vor fi responsabili de problemele tehnice ce apar în timpul transferului de date prin mijloace electronice.
 2. Prin intermediul participării la concurs, fiecare parte interesată își exprimă consimțământul față de regulamentul de concurs și se angajează să respecte în mod necondiționat aceste reguli.
 3. Beneficiarul va avea, de asemenea, dreptul să schimbe concursul în orice moment, să îl scurteze, să îl prelungească, să îl anuleze sau să îi modifice regulile. În cazul în care schimbările sunt efectuate pentru Termenii și Condiții și regulile concursului, schimbările în cauză vor fi efectuate în scris sub forma unor adăugiri numerotate publicate pe: www.300europezi.ro.
 4. Rezultatele concursului sunt finale și fără posibilitatea de apel. Beneficiarul își rezervă dreptul de a înlocui premiile de valoare și tip similar și să schimbe termenii și condițiile de acordare a premiilor, în special în cazul în care premiile nu sunt oferite beneficiarului de către furnizorul acestuia într-un mod în care să poată fi acordat în conformitate cu regulile concursului.
 5. Beneficiarul (sau persoana desemnată) își rezervă dreptul de a decide cu valabilitate definitivă asupra tuturor aspectelor legate de acest concurs. Doar beneficiarul sau (persoana desemnată) va avea dreptul să decidă asupra ordinii finale a participanților la concurs și, astfel, asupra premiilor din concurs.
 6. Un participant la concurs va fi exclus în cazul în care beneficiarul, administratorul tehnic sau organizatorul are suspiciuni justificate că un act fraudulos, incorect sau alt act contrar bunelor moravuri sau acestor reguli a fost comis de oricare dintre participanți sau altă persoană care a ajutat participantul în cauză să obțină un premiu. Decizia organizatorului este definitvă fără posibilitatea de apel.

 1. În cazul în care există suspiciuni cu privire la îndeplinirea termenilor și condițiilor concursului, sarcina revendicării și sarcina probării revin participantului/ concurentului.

 1. În cazul unei dispute între regulile concursului sau părți ale acestuia specificate în materialele promoționale pentru consumatori și textul regulamentului complet al concursului, se va aplica textul acestui regulament complet al concursului. Formularea prescurtată a regulilor specificate pe materialele promoționale sau alte materiale destinate consumatorilor trebuie să fie interpretată în conformitate cu acest regulament complet al concursului.

Regulamentul complet al concursului este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant şi va fi publicat pe durata concursului pe următorul website: www.300europezi.ro sau prin contactarea Mars România SRL la sediul din Calea Floreasca, 169A, Corp A, Etaj 2, Sector 1, 014459 București, România.

În București, la 05 decembrie 2018